தியான் – இலவச சர்க்கரை நோய் பரிசோதனை முகாம்

கோவில்பட்டி மற்றும் கழுகுமலையில் தியான் ஹெல்த் கேர் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு இலவச சர்க்கரை நோய் பரிசோதனை முகாம் அடிககடி நடத்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சர்க்கரை நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு எற்படுத்தப்படுகிறது.

இலவச சர்க்கரை  நோய் பரிசோதனை முகாம் படங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *